Postawy wobec cudzoziemców w Polsce


23 lipca br. w Centrum Prasowym PAP zaprezentowane zostały wyniki badania przeprowadzonego przez ośrodek badawczy Ipsos na zlecenie IOM. Celem badania było poznanie postaw Polaków wobec poszczególnych narodowości oraz postrzeganego przez Polaków wpływu cudzoziemców na polską gospodarkę, rynek pracy oraz sytuację społeczną w Polsce. Prezentacja badań dostępna jest na stronie IOM.

Opublikowano w numerze: 52 / Wrzesień 2015