Studia na najlepszych zagranicznych uczelniach

W czerwcu br. prezydent RP podpisał ustawę, która ma umożliwić realizację startującego w 2016 r. programu „Studia dla wybitnych”. W ramach programu 100 studentów rocznie będzie mogło rozpocząć studia na najlepszych zagranicznych uczelniach ujętych w tzw. rankingu szanghajskim, czyli Akademickim Rankingu Uczelni Świata. Z programu skorzystać będą mogli wybitni studenci, którzy ukończyli III rok jednolitych studiów magisterskich oraz absolwenci studiów licencjackich. Stypendyści otrzymają pieniądze na pokrycie kosztów czesnego, zakwaterowania, utrzymania, przejazdów i ubezpieczeń.

Opublikowano w numerze: 52 / Wrzesień 2015