Studia podyplomowe

Do 9 października 2015 r. przedłużona została rekrutacja kandydatów na Studia Podyplomowe „Współczesne Migracje Międzynarodowe” organizowane przez Ośrodek Badań nad Migracjami UW.
Studia przeznaczone są w szczególności dla pracowników służb publicznych, m.in. administracji państwowej wszystkich szczebli, jednostek samorządowych, instytucji rynku pracy oraz organizacji pozarządowych, także dla wszystkich osób zainteresowanych tematyką współczesnych migracji międzynarodowych.

Opublikowano w numerze: 52 / Wrzesień 2015