Frontex w nowej odsłonie

Na tle różnych dyskutowanych rozwiązań tzw. kryzysu migracyjnego jedynie priorytet dotyczący ochrony granic zewnętrznych urzeczywistnił się w postaci nowej unijnej agencji, stworzonej jednak na bazie dobrze znanej już instytucji - Frontexu, czyli Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej. W grudniu 2015 r. padła propozycja utworzenia wspólnego organu ds. ochrony granic Unii Europejskiej,  a już 14 września 2016 r. decyzją Rady Unii Europejskiej ustanowiono Europejską Straż Graniczną i Przybrzeżną. Tworzą ją krajowe organy odpowiedzialne za zarządzanie granicami zewnętrznymi oraz Agencja ds. Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej, która przejęła nazwę, siedzibę, symbole i dotychczasowe kompetencje Frontexu.

W dniu 6 października 2016 r. na granicy bułgarsko-tureckiej, a dokładniej na przejściu Kapitan Andreevo, nastąpiła uroczysta inauguracja funkcjonowania Agencji ds. Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej, czyli Frontexu „w nowej odsłonie”. Najważniejszą nową kompetencją Agencji jest możliwość podjęcia interwencji w państwie, które doświadczy wzmożonego napływu migracyjnego i jednocześnie nie będzie w stanie samodzielnie poradzić sobie z zagrożeniami na granicy zewnętrznej. Interwencja może jednak nastąpić jedynie za zgodą tego państwa. Agencja będzie dysponować interwencyjnym korpusem, w skład którego wejdzie co najmniej 1 500 funkcjonariuszy z wszystkich państw Unii Europejskiej i Schengen. 100 miejsc w tym korpusie przeznaczonych jest dla polskich funkcjonariuszy. Większe udziały mają tylko cztery kraje: Niemcy (225), Francja (170), Włochy (125) i Hiszpania (111).

Frontex w nowym wydaniu ma odgrywać większą rolę w operacjach powrotowych, ale decyzje zobowiązujące do powrotu będą nadal podejmowane przez państwa członkowskie. Nowością jest też, że Europejska Straż Graniczna będzie dysponować swoim sprzętem - do tej pory operacje Frontexu opierały się głównie na korzystaniu z zasobów sprzętowych służb granicznych poszczególnych państw. Nadal zadaniem Agencji będzie to, co odwołuje się bezpośrednio do genezy Frontexu, czyli analiza ryzyka, w tym analiza zagrożeń i zdolności poszczególnych państw do zabezpieczenia granic zewnętrznych Unii Europejskiej i zapewnienia bezpiecznego przepływu osób w ramach strefy Schengen.                       

      MoS

Źródło: http://www.consilium.europa.eu.

Opublikowano w numerze: 55 / Grudzień 2016 | Kategoria: Migracje w UE i na świecie