Jubileusz pracy naukowej Prof. Marka Okólskiego

16 czerwca 2016 r. w Sali Balowej Pałacu Tyszkiewiczów-Potockich na kampusie głównym Uniwersytetu Warszawskiego odbyła się debata naukowa towarzysząca premierze książki pt. „Transformacje. Przewodnik po zmianach społeczno-ekonomicznych w Polsce”, pod redakcją Agaty Górny, Pawła Kaczmarczyka oraz Magdaleny Lesińskiej, dedykowanej prof. Markowi Okólskiemu z okazji jubileuszu pięćdziesięciolecia pracy naukowej.

Opublikowano w numerze: 55 / Grudzień 2016