Konferencje migracyjne MSWiA

• Warszawa, 19.12.2016 r.: Dwunasta Konferencja Krajowej Sieci Migracyjnej pt. „W kierunku zniesienia ruchu wizowego dla Ukrainy”.  Organizator: Krajowy punkt kontaktowy Europejskiej Sieci Migracyjnej w Polsce przy Departamencie Analiz i Polityki Migracyjnej MSWiA. Głównym celem konferencji będzie próba oceny unijnej polityki wizowej wobec Ukrainy oraz stanu postępu realizacji przez Ukrainę Planu działań na rzecz liberalizacji wizowej (VLAP).

• Warszawa, 20-22.12.2016 r.: konferencja podsumowująca projekt pt. „Poprawa krajowych struktur powołanych do walki z handlem ludźmi”. Organizator: Departament Analiz i Polityki Migracyjnej MSWiA. Celem konferencji jest podsumowanie dotychczasowej działalności wojewódzkich zespołów ds. przeciwdziałania handlowi ludźmi, wymiana najlepszych praktyk oraz wytyczenie celów dalszej działalności.

Opublikowano w numerze: 55 / Grudzień 2016