Niemiecki pomysł na wychowanie imigrantów

W 2015 r. do Niemiec przybyło 442 tys. osób poszukujących ochrony międzynarodowej. To wzrost o 155 proc. w porównaniu z rokiem 2014. Co trzeci imigrant po raz pierwszy ubiegający się o azyl pochodził z Syrii. Medialne doniesienia o rosnącej skali wykroczeń i przestępstw popełnianych przez azylantów - jak np. incydenty na tle seksualnym w noc sylwestrową w Kolonii - wymusiły na rządzie większą aktywność w obszarze integracji imigrantów. Jednym ze sposobów na rozładowanie napięć obyczajowych ma być edukacja z wykorzystaniem prostych, kolorowych ilustracji.

W odpowiedzi na głośną sprawę molestowania seksualnego 17-letniej dziewczyny i jej siostry na basenie w Monachium (która ujrzała światło dzienne w styczniu 2016 r.), władze tamtejszego obiektu we współpracy z biurem ds. równości i dyskryminacji oraz Centrum ds.. Współpracy Międzykulturowej przygotowały komiks o zasadach  zachowania się na basenie. Proste przekazy zawarte w trzynastu punktach, opatrzone kolorowymi ilustracjami, umieszczane są w widocznych miejscach na pływalniach. Każdy korzystający z basenu w Monachium dowiaduje się m.in. o zasadach higieny osobistej oraz o zakazie dotykania kobiet bez ich zgody.

Nie jest to jedyna tego rodzaju inicjatywa mająca wspierać integrację cudzoziemców w Niemczech. W marcu 2016 r. Ministerstwo Zdrowia we współpracy z dwoma organizacjami działającymi na rzecz edukacji zdrowotnej i seksualnej uruchomiły portal zanzu.de - „Moje ciało - słowami i obrazem”. Celem inicjatywy jest edukacja zdrowotna i seksualna jako odpowiedź na ww. skandaliczne zachowania cudzoziemców z Afryki i Bliskiego Wschodu. Strona internetowa dostępna jest w 12 wersjach językowych, także w języku polskim. Na portalu przedstawiono podstawowe zasady pielęgnacji ciała, normy w zakresie seksualności czy planowania potomstwa. Informacjom na temat pozycji kobiety w kulturze europejskiej, związków partnerskich czy dyskryminacji towarzyszą infografiki i ilustracje. Ponadto na portalu można znaleźć dane lekarzy specjalistów, prawników czy osób zajmujących się sprawami imigrantów. 

Powyższe inicjatywy spotkały się z różnymi reakcjami. Eksperci wskazują jednak, że prosta forma przekazu ma szansę dotrzeć do dużej rzeszy odbiorców.      

     KMat

Źródło: The Telegraph, BBC, Eurostat, Independent.

Opublikowano w numerze: 55 / Grudzień 2016 | Kategoria: Migracje w UE i na świecie