Nowe statystyki o kryzysie migracyjnym

Napływ cudzoziemców poszukujących schronienia w krajach europejskich w 2015 r. przeszedł do historii jako jeden z największych kryzysów migracyjnych w powojennych dziejach Europy. Liczba osób wnioskujących o ochronę międzynarodową w 2015 r. sięgnęła 1,25 mln osób (wzrost o 123 proc. w porównaniu do 2014 r.). Jak wynika z danych statystycznych, napływ do krajów Unii Europejskiej nadal jest obserwowany. Według danych IOM, od stycznia do września 2016 r. przez Morze Śródziemne do Europy dostało się 314 tys. osób, o 204 tys. mniej niż w analogicznym okresie w 2015 r. Pierwszym krajem imigracji nadal były Grecja (169 tys. osób) oraz Włochy (132 tys.). Wśród imigrantów przybywających do Grecji najliczniejszą grupę stanowili Syryjczycy (77 tys.) oraz Afgańczycy (40 tys.), natomiast do Włoch najczęściej docierali Nigeryjczycy (22 tys.) oraz Erytrejczycy (15 tys.).

Jak wynika z danych dotyczących osób ubiegających się o ochronę międzynarodową po raz pierwszy, nadal ma miejsce intensywny napływ cudzoziemców do państw UE-28. W okresie od stycznia do września 2016 roku było to 950 tys. osób, blisko 120 tys. więcej niż w analogicznym okresie w 2015 r. W samych Niemczech w ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy 2016 r. złożonych zostało 600 tys. wniosków, co stanowi dwukrotnie większą liczbę w porównaniu do tego samego okresu w 2015 r. Zjawisko to można jednak tłumaczyć opóźnieniami w systemie rejestracji wniosków, które pojawiły się jeszcze w 2015 r. Drugim krajem, w którym w ciągu ostatnich miesięcy złożono największą liczbę wniosków o ochronę międzynarodową, są Włochy, a kolejnymi - Francja i Austria.

Największą grupą cudzoziemców ubiegających się o ochronę międzynarodową na terytorium UE w pierwszej połowie 2016 r. nadal pozostają Syryjczycy (ok. 34 proc. wszystkich cudzoziemców starających się o azyl), a inne liczne grupy to Irakijczycy oraz Afgańczycy (po ok. 12 proc.). W porównaniu do pierwszych sześciu miesięcy w 2015 r., zdecydowanie wzrosła populacja Syryjczyków, nie zmienił się jednak ogólny profil demograficzny osób poszukujących ochrony w krajach UE-28. Nadal większość stanowią mężczyźni (ok. 70 proc. wszystkich osób) oraz osoby w wieku 18-34 lata (52 proc.).                                

      KMat

Źródło: Eurostat, IOM, UNHCR, European Commission.

Opublikowano w numerze: 55 / Grudzień 2016 | Kategoria: Migracje w UE i na świecie