Trwa duży projekt OBM na temat imigrantów ukraińskich

Ośrodek Badań nad Migracjami UW zakończył jeden z etapów projektu „Sieci migranckie a integracja migrantów ukraińskich w Polsce - analiza zależności w ujęciu ilościowym i jakościowym”, czyli badanie sondażowe przeprowadzone na grupie 500 migrantów ukraińskich pracujących w Polsce. Projekt jest finansowany przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu Sonata 8 i potrwa jeszcze do lutego 2018 r.

Opublikowano w numerze: 55 / Grudzień 2016