Unieważnienie dokumentu „Polityka migracyjna Polski”

18 października 2016 r. Rada Ministrów podjęła decyzję o unieważnieniu dokumentu „Polityka migracyjna Polski - stan obecny i postulowane działania”. Podyktowane to było radykalną zmianą sytuacji migracyjnej w Polsce i Europie, w kontekście której potrzebna była nowa strategia.

Opublikowano w numerze: 55 / Grudzień 2016