WSA w Warszawie po stronie dzieci uchodźców

W październiku 2016 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uwzględnił skargę Rzecznika Praw Dziecka i uchylił decyzję o odmowie przyznania świadczenia 500+ cudzoziemce, której nadano status uchodźcy. O problemach z 500+ pisaliśmy w „BM” nr 54, s. 5. Więcej.

Opublikowano w numerze: 55 / Grudzień 2016