Zmiany w Straży Granicznej

16 maja 2016 r. przy okazji obchodów w Nowym Sączu 25-lecia powstania Straży Granicznej podjęta została decyzja o odtworzeniu zamkniętego w 2013 r. Karpackiego Oddziału Straży Granicznej. Komendantem został ppłk SG Stanisław Laciuga. Więcej.

Opublikowano w numerze: 55 / Grudzień 2016