„Migracja Ukraińców do Polski: współczesne wyzwania”

W dniach 21-22 października 2016 r. w Warszawie odbyło się forum ukraińskich organizacji oraz inicjatyw migranckich w ramach Krajowej Platformy Współpracy na rzecz Integracji. Forum było okazją do wypracowania wspólnej koncepcji rozwoju współpracy pomiędzy organizacjami pracującymi na rzecz Ukraińców w Polsce oraz realizującymi projekty polsko-ukraińskie. Jednym z ważnych tematów forum była idea powołania grupy roboczej ds. ukraińskich migrantów przy Krajowej Platformie oraz Rady Ukraińskich Organizacji przy Ambasadzie Ukrainy w Polsce.

Opublikowano w numerze: 55 / Grudzień 2016