Refugee Atlas

16 listopada 2016 r. na Scenie Małej w Teatrze Powszechnym odbyła się prezentacja atlasu internetowego, który za pomocą montażu fotografii, filmów, obrazów malarskich, tekstów i muzyki ukazuje kulturowe, społeczne i polityczne problemy związane z migracją i doświadczeniem uchodźców. Po premierze atlas będzie dostępny pod adresem www.refugeeatlas.com.

Opublikowano w numerze: 55 / Grudzień 2016