Studenci z Ukrainy integrują się

SUP, czyli Stowarzyszenie Studentów Ukraińskich w Polsce - imigranci ukraińscy studiujący w Polsce pod taką nazwą postanowili się zintegrować i założyli własną organizację. Ma ona być narzędziem komunikacji z polskimi środowiskami akademickimi czy administracją publiczną oraz miejscem integracji. Więcej.

Opublikowano w numerze: 55 / Grudzień 2016