Podzielona Europa

Społeczeństwa europejskie znacząco różnią się opiniami nie tylko na temat napływu migrantów na stary kontynent, lecz także na temat obecności mniejszości etnicznych i religijnych. Największe różnice widoczne są między krajami Grupy Wyszehradzkiej i Europy Południowej a państwami, które do końca 2016 r. w trakcie tzw. kryzysu migracyjnego przyjęły najwięcej uchodźców, czyli Niemcami i Szwecją.

Na znaczące podziały wskazują m.in. wyniki badania zrealizowanego w 10 krajach UE na zlecenie Pew Research Center w 2016 r. Sondażem zostały objęte: Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Włochy, Hiszpania, Polska, Holandia, Grecja, Węgry oraz Szwecja. Wyniki badania wskazują, że w 8 spośród 10 przebadanych krajów co najmniej połowa respondentów obawia się zwiększenia zagrożenia atakami terrorystycznymi wraz z napływem uchodźców. Największe obawy wyrażają Węgrzy (76 proc.) i Polacy (71 proc.), najmniejsze zaś Francuzi (46 proc.) i Hiszpanie (40 proc.). Badanie zrealizowano wiosną przed atakami terrorystycznymi w Nicei i Monachium.

Napływ uchodźców z Syrii i Iraku jako poważne zagrożenie dla swojego kraju najczęściej oceniają Polacy (73 proc.), blisko dwie trzecie Węgrów i Greków oraz 65 proc. Włochów. W tych samych krajach dominują także opinie określające uchodźców jako konkurencję na rynku pracy oraz w dostępie do pomocy socjalnej (82 proc. respondentów na Węgrzech, 75 proc. - w Polsce, 72 proc. - w Grecji i 65 proc. - we Włoszech). Natomiast w państwach, które w ostatnich dwóch latach przyjęły największą liczbę uchodźców, takie opinie pojawiały się najrzadziej. Zaledwie 31 proc. respondentów w Niemczech oraz 24 proc. w Szwecji traktuje uchodźców z Syrii i Iraku jako poważne zagrożenie, przy czym 62 proc. ankietowanych Szwedów oraz 59 proc. Niemców twierdziło, że uchodźcy poprzez swoją pracę oraz umiejętności przyczyniają się do wzmocnienia ekonomicznego państw, które ich przyjmują.

Obawy związane z napływem uchodźców najczęściej były wyrażane przez osoby o poglądach prawicowych. Ważny był też wiek i wykształcenie - osoby starsze i słabiej wykształcone były bardziej sceptyczne wobec uchodźców oraz żyjących w Europie mniejszości etnicznych i religijnych. Postrzeganie uchodźców związane było też z negatywnymi postawami wobec ogółu muzułmanów określanych jako społeczność, która nie chce integrować się ze społeczeństwami przyjmującymi.     

AB

Źródła: Pew Research Center, European Parliament Think Tank.

Opublikowano w numerze: 56 / Marzec 2017 | Kategoria: Imigranci w Polsce