25-lecie OBM UW

W 2018 r. Ośrodek Badań nad Migracjami UW obchodzi 25-lecie istnienia. Powstał w 1993 r. jako interdyscyplinarny zespół badawczy stawiający sobie za cel szeroko zakrojone, pogłębione badania nad współczesnymi migracjami w Polsce. Początkowo był częścią międzywydziałowego Instytutu Studiów Społecznych. W 2005 r. został włączony w struktury Wydziału Nauk Ekonomicznych. Od 2008 r. OBM ma status samodzielnej jednostki uniwersyteckiej współpracującej ściśle z dwoma wydziałami: Wydziałem Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UW (dawniej: Wydziałem Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW) oraz Wydziałem Nauk Ekonomicznych UW. Z biegiem czasu OBM stał się jedną z wiodących instytucji badawczych w Europie oraz największym ośrodkiem badań migracyjnych w Polsce, jedynym w kraju specjalizującym się wyłącznie w tej tematyce.

Opublikowano w numerze: 57 / Czerwiec 2018