Biuletyn informacyjny UdsC

Na stronie Urzędu do Spraw Cudzoziemców ukazały się trzy pierwsze numery nowego biuletynu informacyjnego, który będzie publikowany w cyklu kwartalnym. W każdym numerze znajdować się będą m.in. najważniejsze wiadomości dotyczące migracji i cudzoziemców, artykuł eksperta, aktualne dane statystyczne, opis najważniejszych wydarzeń z Polski i ze świata oraz słownik migracyjny. Więcej.

Opublikowano w numerze: 57 / Czerwiec 2018