CMR Spotlight nr 1 i 2

Ukazały się dwa pierwsze numery nowej publikacji Ośrodka Badań nad Migracjami UW – informatora „CMR Spotlight”. W drugim numerze opublikowany został wywiad z prof. Janine Dahinden, goszczącą na seminarium w Ośrodku Badań nad Migracjami, i tytuły referatów badaczy OBM, zgłoszonych na zbliżającą się międzynarodową konferencję migracyjną IMISCOE. CMR Spotlight nr 1 i CMR Spotlight nr 2.

Opublikowano w numerze: 57 / Czerwiec 2018