Cudzoziemcy w Warszawie.

„Cudzoziemcy w Warszawie. Czyli jak zmierzyć się z nieuniknionym” to tytuł raportu, który powstal w ramach projektu „Wzmocnienie trafności i skuteczności działań na rzecz cudzoziemców w Warszawie”, realizowanego przez Fundację Obserwatorium w partnerstwie z Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawa, Ośrodkiem Ewaluacji oraz Stowarzyszeniem Vox Humana.

Opublikowano w numerze: 57 / Czerwiec 2018