Doroczna konferencja migrantologów w Opolu

W dniach 20-21 września w Opolu odbędzie się VII Ogólnopolska Konferencja Migracyjna Komitetu Badań nad Migracjami PAN, która zgromadzi migrantologów z całej Polski. Temat przewodni tegorocznego wydarzenia to „Regionalny wymiar procesów migracyjnych”.

Opublikowano w numerze: 57 / Czerwiec 2018