Nauka i praca w Polsce

Helsińska Fundacja Praw Człowieka przygotowała nową broszurę informacyj-ną dla cudzoziemców wyjaśniającą w przystępny sposób, na jakich zasadach cudzoziemcy mogą podejmować naukę oraz pracę w Polsce, a także jak łączyć obie te aktywności. Publikacje dostępne są w formie elektronicznej w języku polskim, angielskim, rosyjskim i ukraińskim. Broszury zostały przygotowane w ramach projektu „Dać Radę w Polsce II”, współfinansowanego z Krajowego

Opublikowano w numerze: 57 / Czerwiec 2018