Nowa edycja Studiów Podyplomowych „Współczesne migracje międzynarodowe”

Nowa edycja studiów organizowanych przez Ośrodek Badań nad Migracjami UW będzie realizowana w roku akademickim 2018/2019.

Charakterystyka studiów i ich cel

Program studiów odpowiada na rosnące zainteresowanie procesami migracyjnymi. Obecność cudzoziemców w Polsce (także jako pracowników, studentów czy uchodźców) oznacza, że coraz więcej instytucji ma z nimi stały kontakt oraz potrzebuje specjalistycznego przygotowania i wiedzy na temat współczesnych migracji. Program studiów dostarcza bogatej i zróżnicowanej wiedzy na temat współczesnych migracji międzynarodowych: ich powodów, skutków, skali oraz kierunków i typów migracji. Szczególny nacisk położony jest na wiedzę o cudzoziemcach w Polsce, w tym obowiązujących rozwiązaniach prawnych dotyczących wjazdu, pobytu i pracy, funkcjonowania społeczności imigranckich w Polsce oraz integracji. Studia pozwalają na rozwinięcie umiejętności praktycznych z zakresu kontaktów i komunikacji międzykulturowej oraz rozwiązywania konfliktów.

Termin składania dokumentów

15 września 2018 r.

Termin rozpoczęcia studiów

Październik 2018 r.

Miejsce i czas trwania studiów podyplomowych

Kampus Ochota UW, dwa semestry

Tryb studiów i częstotliwość zjazdów

Zaoczny, zjazdy weekendowe (soboty i niedziele), średnio co dwa tygodnie, przewidywana liczba zjazdów w dwóch semestrach: 11

Koszt za całość studiów podyplomowych

4 500 PLN (możliwa opłata w dwóch ratach)

Program studiów

Program studiów (150 godzin, 60 punktów ETCS) obejmuje 30 przedmiotów w następujących blokach tematycznych:

I. Wprowadzenie do wiedzy o procesach migracyjnych

„Migracje międzynarodowe – podstawowe pojęcia i koncepcje teoretyczne”,

„Historyczne źródła migracji współczesnych”,

„Uwarunkowania i skutki migracji we współczesnej Europie”,

„Polityka i prawo międzynarodowe dotyczące migracji”,

„Imigranci w państwie przyjmującym”.

II. Współczesne migracje w Europie

„UE jako system migracyjny i azylowy”,

„Kryzys migracyjny i uchodźczy w UE”,

„Zarządzenie różnorodnością kulturową – doświadczenia europejskie”,

„Muzułmanie w Europie”.

III. Prawo i polityka imigracyjna w UE i Polsce

„Polityka migracyjna Polski”,

„Procedury dotyczące wjazdu i pobytu w Polsce”,

„Procedury dotyczące zatrudnienia cudzoziemców w Polsce”,

„Polityka i działania integracyjne wobec cudzoziemców w Polsce”,

„Procedury uchodźcze i polityka azylowa w Polsce”.

IV. Społeczności imigranckie w Polsce

„Procesy napływowe do Polski”,

„Funkcjonowanie społeczności imigranckich w Polsce”,

„Migracje i społeczności imigranckie z krajów Partnerstwa Wschodniego,

„Migracje i społeczności imigranckie z regionu Kaukazu”,

„Migracje i społeczności imigranckie z krajów Afryki”

„Migracje i społeczności imigranckie z krajów Azji”,

„Uchodźcy w Polsce”.

V. Emigracja i mobilność Polaków

„Polska jako kraj emigracyjny – efekty ekonomiczne i demograficzne”,

„Polonia i Polacy za granicą”,

„Polityka Polski wobec emigracji i Polaków za granicą”,

„Współczesna mobilność Polaków i jej skutki społeczne i kulturowe”.

VI. Warsztaty: Kontakt i komunikacja międzykulturowa

 

 

Opublikowano w numerze: 57 / Czerwiec 2018 | Kategoria: Artykuły