Nowa strona dla obcokrajowców

Urząd do Spraw Cudzoziemców przygotował portal cudzoziemcy.gov.pl umożliwiający wypełnianie wniosków o zezwolenia na pobyt i drukowanie dokumentów gotowych do złożenia w urzędzie. Ze strony można również pobrać inne formularze przydatne cudzoziemcom przebywającym w Polsce. Dostępne są m.in. wnioski o: wymianę kart pobytu, przedłużenie wiz, zarejestrowanie pobytu obywatela UE czy wpisanie zaproszenia dla cudzoziemca. W zakładce „Adresy” znajduje się natomiast mapa polskich służb i urzędów obsługujących cudzoziemców. Portal jest dostępny w języku polskim, angielskim, rosyjskim i francuskim.

Opublikowano w numerze: 57 / Czerwiec 2018