Nowa wiceminister

Renata Szczęch to nowa podsekretarz stanu w MSWiA odpowiedzialna za kwestie migracji. Zastąpiła ona Jakuba Skibę, który został mianowany p.o. prezesem Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych. Nowa wiceminister wcześniej pełniła funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (od grudnia 2015 r.) oraz Ministerstwie Spraw Zagranicznych (od września 2016 r.). Była także konsulem w Konsulacie Generalnym Rzeczypospolitej Polskiej w Nowym Jorku. Więcej.

Opublikowano w numerze: 57 / Czerwiec 2018