Organizacje pozarządowe po FAMI

Stowarzyszenie Interwencji Prawnej oraz Helsińska Fundacja Praw Człowieka przygotowały raport „Fundusze europejskie i ich rola we wspieraniu integracji cudzoziemców w Polsce”. Z analizy wynika, że wstrzymanie środków z FAMI przyczyniło się do znacznego pogorszenia sytuacji finansowej organizacji pozarządowych działających na rzecz imigrantów.

Opublikowano w numerze: 57 / Czerwiec 2018