Aktywni i kompetentni - imigranci w społeczeństwie obywatelskim

Data
rozpoczęcia
1 stycznia 2009 r. (projekt zakończył się 31 grudnia 2009 r.)
Obszar Polska
Cele Celem projektu była promocja aktywnego udziału imigrantów w społeczeństwie obywatelskim oraz wzmacnianie ich kompetencji w zakresie prowadzenia dialogu obywatelskiego i międzykulturowego. Ponadto, zamierzeniem organizatorów projektu było stworzenie platformy współpracy pomiędzy imigrantami i ich organizacjami a polskimi instytucjami publicznymi.
Jak działa? W ramach projektu organizowane były seminaria i warsztaty, podczas których migranci zapoznali się ze skutecznymi metodami reprezentowania interesów grupy i budowania pozytywnego wizerunku migrantów wśród Polaków oraz określili rolę organizacji zrzeszających imigrantów w budowaniu dialogu międzykulturowego w Polsce. Ponadto, organizacjom imigrantów udzielono bezpośredniego wsparcia w postaci m.in. małych grantów na rejestrację działalności, stworzenie strony internetowej, druk ulotek itp.
Rezultaty ● W projekcie wzięło udział kilkanaście stowarzyszeń imigranckich, zarówno zarejestrowanych, jak i niezarejestrowanych. Część z nich uzyskała wsparcie umożliwiające im rejestrację działalności. 
● W wyniku projektu została zainicjowana działalność Krajowej Platformy Współpracy - platformy wymiany infor-macji i konsultacji pomiędzy imigrantami, ich zrzeszeniami a różnymi polskimi instytucjami publicznymi.
Ewaluacja Projekt cieszył się dużym zainteresowaniem wśród organizacji migranckich, jak i liderów społeczności imigrantów
- większym niż przewidywali realizatorzy projektu. Projekt przyczynił się do rozwoju stowarzyszeń imigranckich. Formalna rejestracja kilku organizacji umożliwiła im wnioskowanie o środki unijne i z budżetu państwa. Organizacje nadal współpracują w ramach Krajowej Platformy Współpracy.
Koordynator Janina Owczarek (IOM): jowczarek [at] iom [dot] int
www Informacje o projekcie: http://www.migrant.info.pl/pl/ktywniikompetentniigranci

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opublikowano w numerze: 34 / Luty 2012 | Kategoria: Dobre praktyki integracji