Kolor szczoteczki do zębów pana żony?

Według Rocznika Demograficznego GUS, w 2010 r. w Polsce zawarto 3 732 małżeństwa binacjonalne, czyli takie, w których jeden z partnerów był obcokrajowcem (osobą zamieszkałą na stałe poza granicami Polski). Przeszło ¾ z nich stanowiły śluby Polek z mieszkańcami innych krajów, w tym głównie Wielkiej Brytanii, Niemiec i Włoch. Interesująca wydaje się stosunkowo duża liczba Turków (76 osób), Nigeryjczyków (41 osób), Egipcjan i Tunezyjczyków (odpowiednio 38 i 37 osób) wstępujących w związki małżeńskie z polskimi kobietami. W wypadku cudzoziemek poślubianych przez Polaków największą grupę stanowiły Ukrainki (389 osób), Białorusinki (89 osób) i Rosjanki (83 osoby).

Zarówno śluby Polek z mieszkańcami krajów afrykańskich, jak i małżeństwa Polaków z mieszkankami państw byłego Związku Radzieckiego znajdują się w szczególnym zainteresowaniu urzędów wojewódzkich ze względu na podwyższone ryzyko zawarcia tzw. małżeństwa fikcyjnego. Nieoficjalnie szacuje się, że przynajmniej co dziesiąty związek Polki z Afrykańczykiem i Polaka z obywatelką kraju bloku wschodniego jest motywowany względami stricte pragmatycznymi, nie zaś uczuciami. „Wartość” małżeństwa z Polką lub Polakiem na rynku matrymonialnym wzrosła czterokrotnie od momentu wstąpienia Polski do UE. Osiąga ona obecnie ok. 20-25 tys. zł. Właśnie tyle cudzoziemcy są gotowi zapłacić za legalny pobyt w Polsce. Zgodnie z prawem, cudzoziemcy przebywający w Polsce nielegalnie mogą składać wniosek o zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony w Polsce po podpisaniu aktu zawarcia małżeństwa w USC. Ze względu na ostatnią lawinę „papierowych” małżeństw, przy ubieganiu się o to zezwolenie cudzoziemcy oraz ich małżonkowie  muszą odpowiedzieć na serię - z pozoru błahych - pytań, dotyczących życia codziennego obojga partnerów. Zdarza się, że ze względu na nieznajomość koloru szczoteczki do zębów męża albo upodobań żywieniowych żony może nie dojść do udzielenia cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt.    

JK

O polskich małżeństwach binacjonalnych czytaj też m.in. w artykule A. Rajkiewicza: www.rpo.gov.pl/pliki/12531852990.pdf, oraz w pracy E. Jaroszewskiej pt. „Małżeństwa polsko-niemieckie w RFN. Relacje polskich partnerów na tle obrazu innych małżeństw binacjonalnych”, IPS UW, Warszawa 2003.

Opublikowano w numerze: 34 / Luty 2012 | Kategoria: Imigranci w Polsce