Dobre praktyki integracji: Multitrening (Fundacja „Ocalenie”)

Data
rozpoczęcia
1 marca 2013 r.
Obszar cala Polska
Cele

Celem projektu jest podwyższanie kompetencji i wrażliwości międzykulturowej kadry służb publicznych mających w swej pracy kontakt z cudzoziemcami oraz zapobieganie dyskryminacji cudzoziemców.

Opis

Głównym działaniem w ramach projektu jest prowadzenie warsztatów nastawionych na pobudzenie empatii u funkcjonariuszy publicznych, uświadomienie im sytuacji i stanu emocjonalnego cudzoziemców, a także umożliwienie im poznania poszczególnych kultur, tradycji czy zwyczajów społeczności migranckich, z którymi mają okazję się spotykać w swojej pracy zawodowej. W szczególności chodzi o dostarczenie wiedzy, jak zapobiegać sytuacjom konfliktowym wynikającym z niezrozumienia różnic kulturowych.

Warsztaty są podzielone na szereg modułów. Pierwszy z nich zatytułowany jest „Komunikacja międzykulturowa”. Pozostałe dotyczą poszczególnych kręgów kulturowych: kultura krajów Kaukazu Północnego i Południowego, Azji Południowo-Wschodniej, subkontynentu indyjskiego, Bliskiego Wschodu, Afryki Północnej i Afryki Subsaharyjskiej. Materiał szkoleniowy jest dostosowywany do potrzeb odbiorców - przed warsztatami prowadzone są rozmowy na temat oczekiwań.

Dotychczas głównymi adresatami szkoleń byli funkcjonariusze Straży Granicznej, Policji i Straży Miejskiej, ale docelowo będą mogli wziąć w nich udział także funkcjonariusze Służby Celnej, pracownicy ośrodków pomocy społecznej, lokalnych urzędów pracy, a nawet dziennikarze.

Koordynator Wiktor Bąk, Fundacja „Ocalenie”
www http://www.fundacjaocalenie.org.pl

Zachęcamy do publikowania dobrych praktyk z działalności Państwa instytucji i organizacji na Europejskiej Stronie o Integracji Imigrantów: http://www.integration.eu.

Opublikowano w numerze: 45 / Grudzień 2013 | Kategoria: Dobre praktyki integracji