15-lecie Rady do Spraw Uchodźców

Z okazji obchodów 15-lecia istnienia Rady do Spraw Uchodźców odbyła się konferencja pt. „Znaczenie skutecznego środka odwoławczego w postępowaniu o nadaniu statusu uchodźcy”. Jednym z głównych poruszonych problemów była kwestia roli Rady jako organu odwoławczego w terminologii Wspólnego Europejskiego Systemu Azylowego. W związku z tym kompetencje Rady w nieodległej przyszłości mogą ulec zmianie.

Opublikowano w numerze: 50 / Grudzień 2014