Dekada członkostwa Polski w UE i społeczne skutki emigracji

Zjawisko emigracji Polaków jest bacznie obserwowane przez polskie społeczeństwo i przykuwa coraz częściej uwagę organów państwa. Od samego początku stanowi przedmiot badań naukowych, zarówno w Polsce, jak i za granicą. Intrygujące są przyczyny tego nasilonego odpływu ludności, sposób funkcjonowania i tempo zakorzeniania się Polaków w innych krajach, cechy ludzi opuszczających rodzinne strony, jak również skutki emigracji dla Polski, jej regionów, społeczności lokalnych, a także osób migrujących i ich rodzin. Wiele z tych kwestii zostało podjętych przez autorów niniejszej publikacji. 

Lesińska M., Okólski M., Slany K., Solga B. (red.) (2014). Dekada członkostwa Polski w UE. Społeczne skutki emigracji Polaków po 2004 roku. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Opublikowano w numerze: 50 / Grudzień 2014