Info-migrator

Ruszyła wielojęzyczna platforma informacyjna dla migrantów przybliżająca kwestie prawne i formalne związane z pobytem w Polsce. Platforma zawiera instrukcje dotyczące załatwiania spraw w lokalnych instytucjach oraz wskazówki na temat wielu aspektów życia codziennego w różnych miastach. Platforma ma za zadanie wspierać aktywizację migrantów oraz wzmacniać ich partycypację w życiu publicznym. Zawiera również moduł ekspercki, który ma służyć współpracy środowisk zaangażowanych w tworzenie polityki migracyjnej i integracyjnej w Polsce.

Opublikowano w numerze: 50 / Grudzień 2014