Komisja Europejska dofinansuje projekt ISP

Projekt Instytutu Spraw Publicznych „National Integration Evaluation Mechanism, Measuring and Improving Integration of Beneficiaries of International Protection” otrzymał dofinansowanie w ramach Działań Szczegółowych (Specific Actions) dla Funduszu Azylu, Migracji i Integracji (FAMI) - nowego mechanizmu finansowego Komisji Europejskiej.

W ciągu najbliższych pięciu lat wspólnie z organizacjami pozarządowymi i ośrodkami akademickimi z 16 krajów ISP będzie stymulował międzynarodowe wysiłki na rzecz skuteczniejszej integracji uchodźców w UE. Wśród partnerów są m.in. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Migration Policy Group, Biuro UNHCR w Polsce i Biuro Regionalne UNHCR w Budapeszcie oraz IPSiR UW

Opublikowano w numerze: 50 / Grudzień 2014