Konferencje krajowe

Warszawa, 18.02.2015 r:. „Bilet w jedną stronę? Migracje w Europie z perspektywy krajów Europy Środkowo-Wschodniej”. Organizatorzy: CEED Institute.

Warszawa, 19.02.2015 r.: „Namaste Polsko! Badanie sytuacji i potrzeb związanych z integracją Hindusów w Polsce”. Organizator: Fundacja dla Somalii.

Warszawa, 14-15.05.2015 r.: „Pogranicza wielokulturowe - lokalne, regionalne, narodowe, ponadnarodowe”. Organizator: Wydział Nauk Humanistycznych UKSW.

Opublikowano w numerze: 50 / Grudzień 2014