Kurator ułatwi małoletniemu cudzoziemcowi integrację

Małoletni cudzoziemcy bez opieki po otrzymaniu statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej w Polsce nie mogą skorzystać z możliwości udziału w indywidualnym programie integracyjnym (IPI), mimo że ustawa o pomocy społecznej nie odbiera im prawa do tego typu wsparcia. Wszystko dlatego, że osoby poniżej 18 roku życia nie mają zdolności do czynności prawnych, a tym samym nie mogą skutecznie złożyć wniosku o IPI. Aby rozwiązać ten problem, projekt nowej ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP przewiduje ustanowienie kuratorów dla cudzoziemskich dzieci, w których imieniu kuratorzy złożą wspomniany wniosek.

Inną ważną zmianą proponowaną w projekcie nowelizacji jest stworzenie systemu bezpłatnej pomocy prawnej dla cudzoziemców ubiegających się o ochronę w Polsce oraz cudzoziemców, wobec których toczy się postępowanie w sprawie zobowiązania do powrotu. Obecnie porady prawne dla cudzoziemców, zarówno imigrantów, jak i osób ubiegających się o ochronę, udzielane są głównie przez organizacje pozarządowe w ramach projektów finansowanych z funduszy europejskich, co nie gwarantuje trwałości tych rozwiązań.

Zmiana prawa azylowego jest związana z koniecznością wdrożenia tzw. dyrektywy proceduralnej 2013/32/UE, tzw. dyrektywy kwalifikacyjnej 2013/33/UE i rozporządzenia 604/2013, będących częścią tzw. pakietu azylowego (Wspólny Europejski System Azylowy II generacji).          

RS

Opublikowano w numerze: 50 / Grudzień 2014 | Kategoria: Imigranci w Polsce