Nowości wydawnicze

Chwastyk-Kowalczyk J. (2014). Obraz edukacji Polaków na obczyźnie na łamach czasopism emigracyjnych. Kielce: Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego.

Dubiel E. (2014). Syndrom nieprzystosowania społecznego dzieci z rodzin migrujących. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.

Duszczyk M., Góra M. (2012). Active Inclusion of Immigrants in Poland. IZA Discussion Paper 6427. Pobierz.

Ferenc A., Mandelt M. (2014). Wykluczenie systemowe a integracja. Sytuacja Romów rumuńskich mieszkających we Wrocławiu. Wrocław: NOMADA - Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Społeczeństwa Wielokulturowego. Pobierz.

Fomina J., Konieczna-Sałamatin J., Kucharczyk J., Wenerski Ł. (2013). Polska-Ukraina, Polacy-Ukraińcy. Spojrzenie przez granicę. Warszawa: Fundacja Instytut Spraw Publicznych. 

Grudzińska A., Kubin K. (red.) (2014). Ukryty program szkoły a równy dostęp do edukacji. Wybór tekstów. Fundacja na rzecz Różnorodności Społecznej. Pobierz.

Jóźwiak I., Nestorowicz J., Lesińska M. (2014). The Politics of Mainstreaming Immigrant Integration Policies: Case Study of Poland. UPSTREAM.  Pobierz.

Kakuie S., Łada A., Marzluff S. (2014). Poznać sąsiada. Wpływ polsko-niemieckich programów wymiany młodzieży na ich uczestników. Warszawa: Fundacja Instytut Spraw Publicznych. 

Kowalska S. (red.) (2014). Rola i wkład Polaków w kreację dziedzictwa kulturowego innych narodów. Poznań, Kalisz: Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Latawiec K. (2014). Rosyjska straż graniczna w Królestwie Polskim w latach 1851-1914. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Lesińska M. (2015). Corridor Report on Poland: The Case of Ukrainian and Russian Immigrants. INTERACT Research Report. Pobierz.

Lesińska M., Okólski M., Slany K., Solga B. (red.) (2014). Dekada członkostwa Polski w UE. Społeczne skutki emigracji Polaków po 2004 roku. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Lubelski J. (2014). Londyn - stolica Polski: emigracja polska 1940-1990. Katalog wystawy. Warszawa: Muzeum Historii Polski.

Łysienia M. (red.) (2015). Cudzoziemcy w Polsce. Podręcznik dla funkcjonariuszy publicznych. Warszawa: Helsińska Fundacja Praw Człowieka. Pobierz.

Matyja R., Siewierska-Chmaj A., Pędziwiatr K. (2015). Polska polityka migracyjna: w poszukiwaniu nowego modelu. Warszawa, Rzeszów: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania. 

Niżyńska A. (2015). Łączenie rodzin uchodźców - regulacje prawne i praktyka wybranych państw europejskich. Warszawa: Instytut Spraw Publicznych. Pobierz.

Polish Community in Norway. Opportunities and Challenges. Conference Materials. Warszawa: Ministerstwo Spraw Zagranicznych. 

Sałacińska-Rewiakin J. (2013). Deportowani i repatrianci. Trzy pokolenia kazachstańskich Polaków wobec problemu tożsamości. Warszawa: Narodowe Centrum Kultury. 

Słubik K. (2015). Zastrzeżenia zgłoszone przez Polskę przy podpisywaniu Konwencji Stambulskiej. Warszawa: Stowarzyszenie Interwencji Prawnej. Pobierz.

Sorys S., Leśniak M. (red.) (2014). Kierunki integracji małopolskich Romów. Kraków: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Polityki Regionalnej. 

Winnicka E. (2014). Angole. Wołowiec: Czarne.

Żołądek Ł. (red.) (2014). Migracje i polityka migracyjna.  „Studia BAS”.  4(40). Warszawa: Sejm RP. Pobierz.

Opublikowano w numerze: 50 / Grudzień 2014