Nowy numer CEEMR

Ukazał się nowy numer czasopisma „Central and Eastern European Migration Review” poświęcony migracjom poakcesyjnym, wydany z okazji dziesięciolecia rozszerzenia Unii Europejskiej. Redaktorami numeru są Paolo Ruspini i John Eade. Więcej.

Opublikowano w numerze: 50 / Grudzień 2014