Podręcznik o cudzoziemcach dla funkcjonariuszy publicznych

Prawnicy Programu Pomocy Prawnej dla Uchodźców i Migrantów Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka opracowali podręcznik dla funkcjonariuszy publicznych „Cudzoziemcy w Polsce”. W przystępny sposób przedstawiają w nim kulturową charakterystykę wybranych grup imigrantów, a także uprawnienia cudzoziemców o różnym statusie prawnym.

Opublikowano w numerze: 50 / Grudzień 2014