Polska przyjmie uchodźców z Syrii

9 grudnia 2014 r. podczas konferencji ministerialnej w Genewie zorganizowanej przez Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do Spraw Uchodźców Polska zadeklarowała, że przyjmie w ciągu 2-3 lat 100 uchodźców syryjskich. Obecnie Urząd do Spraw Cudzoziemców we współpracy z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej prowadzi rozeznanie w tej sprawie.

Opublikowano w numerze: 50 / Grudzień 2014