Z prac sejmowej Komisji Łączności z Polakami za Granicą

W dniu 14 stycznia 2015 r. na posiedzeniu sejmowej Komisji Łączności z Polakami za Granicą sekretarz stanu w MSW Piotr Stachańczyk przedstawił informację nt. aktualnego stanu repatriacji. Ponadto zostały przedstawione informacje z kontroli NIK-u realizacji polityki migracyjnej Polski w odniesieniu do cudzoziemców deklarujących polskie pochodzenie. Więcej na ten temat w kolejnym numerze „Biuletynu Migracyjnego”.

Opublikowano w numerze: 50 / Grudzień 2014