Migracje w XXI w. - wybór, konieczność czy przymus

Już czwarta, interdyscyplinarna konferencja Komitetu Badań nad Migracjami PAN odbędzie się w Łagowie koło Zielonej Góry w dniach 14-15 października 2015 r. Poświęcona będzie przyczynom i konsekwencjom współczesnych migracji. W ramach konferencji odbędzie się sesja plenarna pt. „Procesy imigracyjne w Polsce jako kraju emigracyjno-imigracyjnym. Funkcjonowanie, integracja imigrantów oraz polityka migracyjna i integracyjna państwa przyjmującego”. Więcej.

Opublikowano w numerze: 51 / Czerwiec 2015