Nowości wydawnicze

Białas J., Domańska B., Górczyńska M., Jaźwińska M., Łysienia M., Ostaszewska-Żuk E., Szczepanik M., Witko D. (2015). Cudzoziemcy w Polsce. Podręcznik dla funkcjonariuszy publicznych. Warszawa: Helsińska Fundacja Praw Człowieka. Pobierz .

Bielenin-Lenczowska K. (2015). Spaghetti z ajwarem. Translokalna codzienność muzułmanów w Macedonii i we Włoszech. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Borońska-Hryniewiecka K., Brudzińska K., Sasnal P. (2015). Migrants ’R’ Us: Recommendations for a Sound European Migration Policy. Warszawa. Polski Instytut s praw Międzynarodowych. Pobierz.

Brzozowska A. (2015). Dobór małżeński i integracja imigrantów w małżeństwach mieszanych - stan badań. Warszawa: Ośrodek Badań nad Migracjami UW. Pobierz .

Czerniejewska I. (2015). „Migranci aktywni zawodowo” czy „zagraniczni przedsiębiorcy”? Raport z badań. Warszawa: Instytut Spraw Publicznych. Pobierz .

Fagasiński M., Górczyńska M., Szczepanik M. (2015). Wychodząc z cienia. Badanie prawnych, politycznych i społecznych konsekwencji programu regularyzacyjnego. Warszawa: Helsińska Fundacja Praw Człowieka. Pobierz .

Godzimirski J. M., Puka L., Stormowska M. (2015). Czy UE wyciągnęła wnioski z kryzysu na Ukrainie? Zmiany w rządzeniu w obszarze bezpieczeństwa, energii i migracji. Warszawa: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Instytut Studiów Politycznych PAN, Norweski Instytut Spraw Międzynarodowych. Pobierz .

Iglicka-Okólska K., Keryk M., Moczydłowska J. (2015). Review of Existing Monitoring Mechanisms for the Integration of Migrants in Poland. Pobierz .

Iglicka-Okólska K., Moczydłowska J., Gmaj K., Keryk M. (2015). Assessing the integration of vulnerable migrants in Poland. Warszawa: Uczelnia Łazarskiego. Pobierz .

Jaroszewicz M., Kindler M. (2015). Irregular migration from Ukraine and Belarus to the EU: a risk analysis study. Warszawa: Ośrodek Badań nad Migracjami UW. Pobierz .

Kaca E. (2015). Przed szczytem Partnerstwa Wschodniego w Rydze: postęp w polityce wizowej. Warszawa: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych   Pobierz .

Klaus W. (red.) (2014). Bezpieczny dom? Przemoc fizyczna i symboliczna wobec uchodźczyń i uchodźców. Warszawa: Stowarzyszenie Interwencji Prawnej. Pobierz .

Kościński P. (2015). Ukraińska diaspora i kanadyjska pomoc dla Kijowa. Warszawa: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Pobierz .

Lesińska M. (2015). Immigration of Ukrainians and Russians into Poland. Inflow, integration trends and policy impacts. INTERACT Research Report. Pobierz.

Łukasiewicz S. (2014). Partia w warunkach emigracji: dylematy Polskiego Ruchu Wolnościowego „Niepodległość i Demokracja” 1945-1994. Warszawa-Lublin: Instytut Pamięci Narodowej, Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu - Oddział w Lublinie, Instytut Studiów Politycznych PAN.

Mądzik M., Tarasiuk D., Korzeniowski M., Latawiec K. (2014). Polacy na wschodniej Ukrainie w latach 1832-1921. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Nicieja S. (2014). Kresowa Atlantyda: historia i mitologia miast kresowych. Opole: Wydawnictwo MS.

Pilch T., Surzykiewicz J., Lalak D., Kulesza M., Rychlicka-Maraszek K., Kuleta-Hulboj M., Januszewska E., Pierzchała M., Talewicz-Kwiatkowska J., Pilchowska I., Kołodziej E. (red.) (2014). Zatrudnienie w Polsce imigrantów / mniejszości etnicznych 2011-2013 oraz wpływ zjawisk emigracyjnych i imigracyjnych na rynek pracy. Warszawa: Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich.

Stefańska R. (2015). Integration policy and activities in Poland. INTERACT Research Report. Pobierz .

Stormowska M. (2015). Mobile EU Citizens or Migrants? Assessing the Polish Diaspora in Norway. Warszawa: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Pobierz .

Szymańska-Matusiewicz G. (2013). Co się dzieje z tradycyjną rodziną wietnamską? Antropologiczne studium Wietnamczyków z Hanoi i Warszawy. Łysomice-Toruń: Dom Wydawniczy DUET.

Tujdowski M. (2014). Społeczna granica. Postawy młodzieży zachodniego pogranicza Polski. Poznań: Instytut Zachodni.

Walczak B. (2015). Dziecko, rodzina i szkoła wobec migracji rodzicielskich: 10 lat po akcesji do Unii Europejskiej. Warszawa: Rzecznik Praw Dziecka, Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych. Pobierz .

Opublikowano w numerze: 51 / Czerwiec 2015