Pierwsza rewizja planu wdrażania „Polityki migracyjnej Polski”

22 maja br. międzyresortowy Zespół do Spraw Migracji przyjął sprawozdanie z realizacji zadań zaplanowanych na 2014 r. Nadal nie podjęto wystarczających działań w obszarze integracji, model repatriacji powinien zostać poddany korekcie, w dalszym ciągu pracy wymaga system rejestracji pobytu i pracy cudzoziemców oraz statystyki migracyjne, zwłaszcza w kontekście zniesienia obowiązku meldunkowego. Więcej.

Opublikowano w numerze: 51 / Czerwiec 2015