Dane na temat migrantów i uchodźców w Europie

Istnieje kilka źródeł danych na temat migrantów przybywających do Europy:

Eurostat - zbiera dane statystyczne dotyczące złożonych wniosków o status uchodźcy w krajach Unii Europejskiej, UNHCR (Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców, ang. United Nations High Commissioner for Refugees) oraz IOM (International Organisation for Migration) - zbierają dane na temat liczby osób, które dostają się do Europy, a UNHCR także dane dotyczące liczby złożonych wniosków o ochronę międzynarodową

Frontex (Europejska Agencja Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej) - zbiera dane na temat liczby nielegalnych przekroczeń granicy zewnętrznej Unii Europejskiej

Źródło i rodzaj danych 2014 2015
UNHCR: przyjazdy przez Morze Śródziemne 216 054 894 511
(do końca listopada)
Eurostat: wnioski o status uchodźcy 627 780 870 000
(do końca października)
Frontex: liczba nielegalnych przekroczeń granicy UE 282 000  1 236 887
(do końca października)

Wszystkie powyższe dane wskazują na bardzo znaczny wzrost liczby przybyszy do Europy w 2015 r. w porównaniu do 2014 r.

Według danych UNHCR od stycznia do końca listopada 2015 r. 894 511 osób przedostało się do Europy przez Morze Śródziemne - to ponad czterokrotnie więcej niż w całym 2014 r. Wykres 1 pokazuje liczbę przyjazdów do Europy w poszczególnych miesiącach w 2014 i 2015 r.

Wykres 1 Liczba przyjazdów migrantów przez Morze Śródziemne do Europy w poszczególnych miesiącach w 2014 r. i 2015 r.

Źródło: UNHCR. Oprac. własne.

Podobną tendencję pokazują dane agencji Frontex o liczbie nielegalnych przekroczeń granicy UE - ponad czterokrotny wzrost. Wzrost liczby wniosków o azyl w krajach UE jest mniejszy (od stycznia do końca października 2014 r. 870 tys. wniosków w porównaniu z 627 780 w 2014 roku). Należy jednak pamiętać, że nie wszyscy uciekinierzy składają wnioski.                                     

Oprac. STR

Opublikowano w numerze: 53 / Grudzień 2015 | Kategoria: Artykuły