Główne szlaki migracyjne do Europy, z podanymi najliczniejszymi grupami migrantów

 

Oprac. MP

Źródło: Frontex.

 

           

Opublikowano w numerze: 53 / Grudzień 2015 | Kategoria: Artykuły