Hot spoty

Hot spoty to miejsca, w których działają tzw. Zespoły Wsparcia Zarządzania Migracjami, w których skład wchodzą eksperci z unijnych agencji, tj. z Frontexu, Europejskiego Urzędu Wsparcia w Dziedzinie Azylu oraz Europolu. Rozlokowane są one na zewnętrznych granicach UE, na obszarach znajdujących się pod szczególną presją migracyjną (Sycylia, Lampedusa, Lesbos, Kos). Celem ich utworzenia jest m.in. wsparcie operacyjne państw przyjmujących w zakresie rejestracji napływających migrantów oraz pobrania od nich odcisków linii papilarnych, tak aby uniknąć sytuacji, w której migranci przemieszczają się do innych państw członkowskich w sposób niekontrolowany. Hot spoty mają również pomóc we wdrażaniu decyzji o relokacji. Zespoły Wsparcia nie prowadzą ośrodków recepcyjnych. To na państwie członkowskim, przy unijnej pomocy finansowej, spoczywa obowiązek zapewnienia infrastruktury służącej do przyjmowania migrantów.                 

Oprac. KM

Źródło: http://www.ec.europa.eu.

Opublikowano w numerze: 53 / Grudzień 2015 | Kategoria: Artykuły