Obywatele jakich krajów będą kwalifikować się do relokacji?

Do relokacji - a więc do przesiedlenia z jednego państwa członkowskiego UE do innego państwa członkowskiego UE - mają się kwalifikować obywatele tych krajów, którzy w krajach Unii Europejskiej uzyskują co najmniej 75 proc. decyzji pozytywnych wydanych w pierwszej instancji w sprawie wniosków o udzielenie ochrony międzynarodowej (według najnowszych dostępnych danych Eurostatu dla całej Unii Europejskiej, uaktualnianych co kwartał). Obecnie dotyczy to obywateli Syrii oraz Erytrei.                                                 

   Oprac. RS

Źródło: Decyzja Rady (UE) 2015/1523 z dnia 14 września 2015 r. ustanawiająca środki tymczasowe w obszarze ochrony międzynarodowej na rzecz Włoch i Grecji.

Opublikowano w numerze: 53 / Grudzień 2015 | Kategoria: Artykuły