Pozbawienia statusu uchodźcy

Liczba osób, wobec których Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców wydał decyzję o pozbawieniu statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, lata 2010-2015 (do 30.11.2015 r.)

Rok Pozbawienie ochrony uzupełniającej Pozbawienie statusu uchodźcy
2010 13 6
2011 26 6
2012 89 14
2013 36 5
2014 22 3
2015 (1.01-30.11) 16 18
Razem 202 52

Źródło: Urząd do Spraw Cudzoziemców.

Opublikowano w numerze: 53 / Grudzień 2015 | Kategoria: Artykuły