Marek Okólski Ośrodek Badań nad Migracjami UW
W dniach 22-26 kwietnia 2013 r. w Nowym Jorku obradowała Komisja ds. Ludności i Rozwoju ONZ. Temat tej - już 46. - sesji brzmiał „Nowe trendy w migracjach: aspekty demograficzne”. Jednym z wydarzeń plenarnych sesji była debata panelowa zatytułowana „Migracje i rozwój”, w której wzięło udział trzech zaproszonych specjalistów: prof. Aderanti Adepoju z...

ArtykułyZobacz wszystkie teksty

Po Francji (2005 i 2007 r.), Belgii (2006 r.) i Wielkiej Brytanii (2011 r.) w tym roku znowu przyszła kolej na Szwecję*. Począwszy od 19 maja przez dziewięć kolejnych dni trwały zamieszki w sztokholmskiej dzielnicy Husby oraz w jej okolicach, a zdjęcia płonących samochodów obiegły cały świat. W sumie zniszczono ponad 150 samochodów, zdemolowane zostały liczne sklepy, a z lokalnego posterunku policji zostały zgliszcza.
Tuż po przyjęciu przez rząd 18 czerwca br. projektu nowej ustawy o cudzoziemcach „Rzeczpospolita” poinformowała, że w myśl nowych przepisów „dziesiątki tysięcy Ukraińców, Białorusinów, Rosjan, Mołdawian i Gruzinów będzie mogło zarejestrować się w urzędzie pracy i wystąpić o dofinansowanie na założenie działalności gospodarczej, a jeśli wypracują rok ubezpieczenia, dostaną nawet zasiłek dla bezrobotnych”. Czy rzeczywiście od 2014 r. - jeśli przepisy zostaną uchwalone w projektowanym kształcie - wszyscy imigranci, nawet czasowi, uzyskają prawo do świadczeń z tytułu bezrobocia?
Tysiące nielegalnych przekroczeń granicy dziennie, 11 mln nieudokumentowanych imigrantów i wciąż niezaspokojony popyt na pracę. Oto paradoks ósmej gospodarki świata (Bank Światowy 2011, wskaźnik: PKB per capita). W odpowiedzi grupa amerykańskich senatorów zaproponowała „Border Security, Economic Opportunity, and Immigration Modernization Act” - pakiet reform, który został już przyjęty na razie przez Senat USA.

Integracja ImigrantówZobacz wszystkie teksty

Kinga Szczawińska, Instytut Studiów Społecznych UW
Holandia jest jednym z najatrakcyjniejszych dla imigrantów krajów europejskich. Na 16,7 mln mieszkańców 3,5 mln (czyli 21 proc.) to osoby o pochodzeniu imigranckim, tzn. osoby, które urodziły się poza Holandią lub których co najmniej jeden z rodziców urodził się za granicą. Ponadto, co roku do Holandii przybywa średnio ok. 130 tys. nowych imigrantów - w 2011 r. liczba ta wyniosła 163 tys., a w 2012 r. - 155 tys. Większość z nich przyjeżdża w ramach łączenia rodzin, a w dalszej kolejności w celach zarobkowych. Z uwagi na znaczący odsetek imigrantów, kwestia ich skutecznej integracji i zapewnienia harmonijnego współżycia ze społeczeństwem holenderskim wydaje się być kluczowa.
Patrycja Matusz Protasiewicz, Kamil Bromski, Uniwersytet Wrocławski
Kwestie związane z migracjami w Unii Europejskiej (UE) zyskują na znaczeniu - państwa członkowskie są świadome, że skuteczne zarządzanie przepływami migracyjnymi i integracją imigrantów leży we wspólnym interesie UE. Mimo że sposoby prowadzenia polityki integracyjnej pozostają w gestii państw członkowskich, działania instytucji unijnych, takich jak Komisja Europejska czy Parlament Europejski, wyraźnie zmierzają do stworzenia wspólnych wytycznych w tym obszarze.